Vásárlási feltételek

A tévesztett, ill. hibás termékeket vevőszolgálatunkkal e-mailben garancia@apollozuhanykabinshop.hu,  levélben: Apollo Zuhanykabin Kft.9029 Győr, szabadság u. 6. közölheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 14 napon belül visszavásárolja.

Amit az internetes vásárlásról tudni kell:

A következő linkre kattintva fontos és hasznos, az internetes vásárlással kapcsolatos információkat olvashat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség weboldalán: http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes 
Részletes jogszabály: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Regisztráció
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat áruházunkban. A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen kitölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. 

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során. 

Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni. 

Termékek, árak
A webáruházunkban megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).


A webáruházunkból való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai Önt terhelik. 

Szállítás, szállítási költségek:

Megrendelés, a szerződés létrejötte:

Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába. 
A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is. 
Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli. 
Figyelem! A 45/2014 sz. Kormányrendelet értelmében a vásárlónak tudomásul kell vennie, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.
A bevitt adatokat a megrendeléskor is, és azok elküldése előtt is javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül. 

Megrendeléseiket a hét minden napján 0-24 óra között fogadjuk és a beérkezést követő munkanapon dolgozzuk fel. 

Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján visszajelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását. 

Mindent megteszünk annak érdekében hogy az oldalon megjelenő információ pontos legyen, de előfordulhatnak tévesen feltüntett árak, vagy nem megfelelő képek az oldalon. Munkatársunk minden esetben telefonon  vagy e-mailben megkeresi Önt amennyiben ezt tapasztaljuk, és tájékoztatja az esetleges hibáról. Ön ennek ismeretében természetesen elállhat a vásárlástól vagy fenttarthatja azt a módosított adatokkal. 

A telefonbeszélgetés alapján megerősített megrendelést munkatársunk visszaigazolja. 

Ha Vevőszolgálati munkatársunk a házhozszállítási napot megelőző munkanapon délelőtt 12 óráig Önnel nem tudja felvenni a kapcsolatot, a megrendelés elfogadását felfüggesztjük. Vevőszolgálati munkatársunk 5 munkanapon belül ismételten megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot. Ha ekkor sem tudjuk elérni, megrendelését tárgytalannak tekintjük. 

A visszaigazolás megtörténtével , Ön (illetve az Ön által képviselt szervezet) és a Apollo Zuhanykabin Kft. között létrejön a szerződés. 

A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog
A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó. 

Az ár megfizetése
A fizetés lehet előre utalás, vagy utánvéttel készpénzzel futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor.   

Vásárlás átutalással
Bankszámla száma: OTP 11737007-20754237

Elállás
A távollévők között kötött szerződésekről szóló  45/2014.sz Kormányrendelet szerint a vevő az eladóval elektronikus úton kötött szerződéstől, 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő ezt a jogát a megrendelés leadásától kezdve gyakorolhatja az Eladóhoz eljuttatott  nyilatkozattal . Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,  ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta elött elküldi. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. 

Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik.Elállás esetén a szolgáltató köteles 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni " vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek"
Félreérthető helyette az alábbi módosítást javasoljuk " vevő által kifizetett összeget az eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti a vevőnek"

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz
A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázásai cím: 1101 Budapest, Pongrác út 15. (csak előzetes időpont egyezetetéssel tudunk csomagot fogadni!)
Email cím: info@apollozuhanykabinshop.hu

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14.nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket 1101 Budapest, Pongrác út 15. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Szolgáltató azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A szolgáltató jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja-e. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Egyedi rendelésre készült termékekre vonatkozó elállási jog gyakorlása:
A vállalkozás nem köteles olyan termékek visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni. (forrás: nfh.hu)

Termék átvétele szállításkor:
A szálítási sérülésből eredő utólagos kellemetlenségek elkerülése végett minden esetben ellenőrizze a terméket annak megérkezésekor! Amennyiben a termék sérülten érkezik Önhöz, annak átvételét függessze fel, és a terméket küldje visszarészünkre a szállítóval. Amennyiben több tételből álló rendelés esetén csak egy tételt talál szállításból eredően sérültnek, úgy a teljes szállítmányt küldje vissza részünkre, hogy a következő munkanapon újra küldhessük azt. A szállítólevél aláírásával igazolja a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét, ezután már a szállítási sérülésre való hivatkozás érvényét veszíti.

Kérjük, figyelmesen vegye át a termékeket!  

Garanciális ügyintézés menete:
A reklamáció feltétele a terméken észlelt hiba dokumentálása az áruház felé, ez jellemzően fotó csatolásával történik a reklamációs levélhez, hiszen az áruháznak meg kell győződnie a termék hibájáról, melőtt a garanciális kifogáskezelés folyamatát elindítja. Az írásban történő reklamáció a vásárló érdeke is, hiszen így a legegyszerűbb a határidők betartását ellenőriznie. Kérjük ,hogy bejelntésüket itt tegyék meg.

Kellékszavatosság:
Ön az Apollo Zuhanykabin Kft. hibás teljesítése esetén a vásárló az Apollo Zuhanykabin Kft. vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Apollo Zuhanykabin Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett kellékszavatossági jogot vagy a termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:
Hibás teljesítés esetén az Apollo Zuhanykabin Kft. vállalkozás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. Az Apollo Zuhanykabin Kft. vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Apollo Zuhanykabin Kft. vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A megvásárolt termékekrevonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük,használja a http://www.apollozuhanykabinshop.hu/garancia oldalt, illetve a +36-30/446-1653 telefonszámot.

Egyéb tudnivalók:
Az áruházban feltüntetett termék fotókon több esetben található dekoráció, ez nem képezi a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék. Fürdőszobabútorok esetében a csaptelepek, zuhanykabinok esetében az esetlegesen dekorációs céllal látható zuhanyszettek, zuhanypanelek, zuhanytálcák nem részei a termékeknek, kivéve abban az esetben, ha ez külön feltüntetésre került. A porcelán mosdók gyártási technológiájából adódóan a gyártó által feltüntetett méretek eltérhetnek a valós mérettől, jellemzően a valós méret nagyobb lehet, mint a megadott (néhány cm eltérés lehetséges). A fürdőszoba bútoroknál a feltüntett méret a mosdótálak mérete, a bútor ennél annak rögzítése miatt keskenyebb (jellemzően néhány cm-rel). Valamennyi termékre vonatkozó ajánlás, hogy a beépítési méretet annak megérkezése után határozza meg, és csak ezután kezdje meg a szükséges hely végleges kialakítását! Termékeink a szériaváltások alkalmával megváltozhatnak, így kialakításük és méretük is eltérhet a weboldalunkon feltüntetektől.

Adatvédelem:
Teljes mértékben tiszteletben tartjuk vásárlóink jogát személyes adatainak védelméhez. Kijelentjük, hogy  semmilyen körülmények között sem osztjuk meg, értékesítjük, vásárlóink személyes adatait harmadik fél számára. Adatainak kezelésekor az 1992. évi LXIII adatvédelmi törvény szerint járunk el. Apollo Zuhanykabin Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Apollozuhanykabinshop.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A Apollozuhanykabinshop.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

[2011. évi CXII. törvény].

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény. 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ:

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Apollo Zuhanykabin Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG:

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info@apollozuhanykabinshop.hu
Postai úton: 1111 Budapet, Budafoki út 17/C 1/11

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználásaaz Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

JOGORVOSLAT:

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bemutatóterem és kapcsolat

1101, Budapest, Pongrác út 15.

Ingyenes parkolási lehetőség
BKV-vel könnyedén megközelíthető

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09:00 - 15:00
Szombat: 09:00 - 15:00

Árukiadás:

Hétfő - Péntek: 09:00 - 15:00
Szombat: 09:00 - 15:00

Telefon:

Hétfő - Péntek: 09:00 - 17:00
Szombat: 09:00 - 15:00

Húsvéti nyitvatartás

Szombaton 09-15 óra között nyitva tartunk és az árukiadás is üzemel.

Pénteken és hétfőn ZÁRVA tartunk.

Tel.: 06-1-950-5515

Értékesítés és termékinformáció 06-1-950-5515 (1-es mellék)

Folyamatban lévő megrendelés állapotával kapcsolatos információ 06-1-950-5515 (2-es mellék)

Logisztika, Időpont egyeztetés szállítással és beüzemeléssel kapcsolatosan 06-1-950-5515 (3-as mellék)

Szerviz és garancia 06-1-950-5515 (4-es mellék)

Önök írták

Nagy szaktudással rendelkező az értékesítőik tanácsaikkal segítettek a zuhanykabin kiválasztásában. Időben meg is érkezett hozzánk a rendelt termék amit másnap a cég szerelői beüzemeltek.

Mondja el véleményét

Legutóbbiak a blogunkról

Forgalmazott márkáink

Arezzo Csapetelepek, szaniterek, tükrök és fürdőszobabútorok Aqualife hidromasszázs és hátfalas…
Tekinktse meg blogunkat

Legyen naprakész

Értesüljön első kézből akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.


További tudnivalók OK